Overlijden thuis

Overlijden thuis

Wordt u geconfronteerd met een sterfgeval in een woning, bel dan een arts. Die zal het overlijden vaststellen.

Treft u een stoffelijk overschot aan en lijkt het overlijden u verdacht, bel dan de politie (tel. 101).

Neem contact op met uw uitvaartonderneming zodra de arts de overlijdensakte heeft opgesteld.

Doe daarna het volgende om het stoffelijk overschot beter te bewaren:

  • sluit de luiken (of de gordijnen) en de ramen
  • schakel de verwarming uit
  • houd het vertrek zo donker mogelijk
  • sluit de deur en vermijd tocht
  • stel de uitvaartondernemer op de hoogte indien het uiterlijk van het stoffelijk overschot ingrijpend wijzigt.

De overgrote meerderheid van de overledenen rust op dit moment in funeraria die zijn beter voorzien voor het onthaal van de nabestaanden en een goede bewaring van het lichaam.