Overlijden op de openbare weg

Overlijden op de openbare weg

Indien het overlijden op de weg plaatsvindt, kan de politie een uitvaartondernemer vragen het stoffelijk overschot naar een gemeentelijk mortuarium of een rouwcentrum over te brengen.

De uitvaartondernemer die het lichaam heeft geborgen, heeft gehandeld in opdracht van de overheid en brengt deze dienst dus in rekening bij die overheid en niet bij de nabestaanden.

U hoeft niets te betalen, tenzij u de uitvaartondernemer zelf om extra diensten hebt gevraagd.

Onderteken niets zonder de door u gekozen uitvaartondernemer op de hoogte te brengen.

Het eenvoudigste is om contact op te nemen met uw uitvaartondernemer. Die zal ervoor zorgen dat het lichaam naar de locatie van uw keuze wordt overgebracht.