Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland

Indien een familielid met de Belgische nationaliteit in het buitenland komt te overlijden, moeten de buitenlandse autoriteiten in principe een overlijdensakte opstellen. Gebeurt dit niet, dan kan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat de akte opstellen.

Een buitenlandse overlijdensakte is in België rechtsgeldig op voorwaarde dat die door de bevoegde lokale autoriteit is opgesteld in de vorm die in dat land gebruikelijk is.

In bepaalde gevallen moet de buitenlandse overlijdensakte worden gelegaliseerd.

Uw uitvaartondernemer zal indien nodig zorgen voor de repatriëring van het lichaam om een ceremonie te realiseren en het lichaam in België te begraven of te cremeren.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat kunnen u informatie bieden en helpen bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en de eigendommen van de overledene.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

  • uw begrafenisondernemer
  • de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
  • de ambassade of het consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland 
  • uw Belgische gemeente