Overlijden in een zorginstelling

Overlijden in een zorginstelling (rusthuis of ziekenhuis)

Indien het overlijden in een zorginstelling plaatsvindt, kan er een overeenkomst bestaan tussen het ziekenhuis of rusthuis en een uitvaartonderneming.

Neem eerst contact op met uw uitvaartondernemer. Die zal zich volgens de wensen van de overledene (of die van u) met de uitvaart bezighouden.

Als het personeel (verpleegkundigen, ambulanciers, mortuariummedewerkers, ambtenaren, politieagenten, brandweerlieden enz.) u een met name genoemde uitvaartonderneming aanbeveelt, dient u dit te weigeren en er melding van te maken.

Deze dienst is vaak een vorm van bijverdienste (geheime commissies) die uw factuur met enkele honderden euro's kan doen stijgen.

Laten we ons verre houden van dit soort praktijken!