Begroetingskamers en ontmoetingsruimtes

Begroetingskamers en ontmoetingsruimtes

Uitvaartverzorging Dries nv streeft ernaar om het verwerkingsproces, waar mogelijk, te laten verlopen in een familiale en geborgen sfeer.
Het laatste contact met een dierbaar iemand, Een laatste groet aan een vriend of kennis ...
Weten dat een overledene groeten het laatste contact is dat u als mens heeft, maakt dit afscheid en de beleving ervan voor velen nog pijnlijker en moeilijker.Uitvaartverzorging Dries nv is dan ook zo ingericht dat u niet het gevoel hebt te vertoeven in een ruimte waar overledenen rusten. Het vormt als het ware een verlengstuk van thuis. Het uitvaartcentrum is ingericht met een warm en rustgevend interieur, u vindt er zitplaatsen om uw leed te delen met familie en vrienden en te kunnen praten in een serene omgeving.
De confrontatie met de dood en het stoffelijk overschot van een nabestaande vraagt soms ook dat u een drempel overschrijdt. Hoewel dit niet steeds even gemakkelijk is, vormt het het begin van een aanvaardingsproces dat hij of zij er niet meer is om daarna met een gerust hart uw familielid een eerste maal te begroeten.

Uitvaartverzorging Dries nv streeft er niet alleen naar om het afscheid aan een overledene in een huiselijke en geborgen sfeer te laten plaatsgrijpen, ook aan de verzorging en opbaring van uw geliefde hechten we veel belang.
Dit beeld dient voor een laatste contact optimaal en voorkomend te zijn. De jarenlange ervaring en kennis dragen ertoe bij dat uw laatste afscheid rustig en sereen kan verlopen.

Uitvaartverzorging Dries nv biedt de mogelijkheid om niet alleen de laatste groet, maar ook alle voorafgaande groeten in onze funeraria te laten plaatsvinden. Net zo vaak als men zelf wenst, in alle rust.