Overlijdens

"Voorzorgsmaatregelen COVID-19"

Vanuit de overheid werden voorzorgsmaatregelen opgelegd aangaande uitvaarten en begroetingen.
In gevolge deze maatregelen betekent dit vanaf 16/3 dat alle uitvaartdiensten,
in de kerk of in de aula, moeten plaatsvinden in intieme familiekring, max. 20 personen.
Koffietafels zijn helemaal verboden.
Begroetingen in onze funerarium kunnen enkel nog worden toegestaan aan de naaste familieleden.
Indien u de familie wenst te condoleren kan dit via onze website.
Wij willen jullie alvast bedanken voor het begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.

​Frans Vanhoof

05/12/1945 - 20/11/2019
Echtgenoot van mevrouw Anna Claes
 
Lid van de duivenbond
 
Geboren te Mol op 5 december 1945 en aldaar
 zacht ingeslapen in het H. Hartziekenhuis
op 20 november 2019.
                                         
De afscheidsviering met de Urne, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op dinsdag 26 november 2019 om 11.00 uur
in de Aula van Uitvaartcentrum Dries, Hoolst 24, Balen,
gevolgd door bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats te Mol - Rauw.
 
Samenkomst in het Uitvaartcentrum om 10.45 uur.
 
Groetgelegenheid in het Uitvaartcentrum Dries,
samen met de familie op maandag 25 november
van 19.30 uur tot 20.00 uur.