​Frans Vanhoof

05/12/1945 - 20/11/2019
Echtgenoot van mevrouw Anna Claes
 
Lid van de duivenbond
 
Geboren te Mol op 5 december 1945 en aldaar
 zacht ingeslapen in het H. Hartziekenhuis
op 20 november 2019.
                                         
De afscheidsviering met de Urne, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op dinsdag 26 november 2019 om 11.00 uur
in de Aula van Uitvaartcentrum Dries, Hoolst 24, Balen,
gevolgd door bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats te Mol - Rauw.
 
Samenkomst in het Uitvaartcentrum om 10.45 uur.
 
Groetgelegenheid in het Uitvaartcentrum Dries,
samen met de familie op maandag 25 november
van 19.30 uur tot 20.00 uur.